TIETOSUOJA­KÄYTÄNTÖ

Rekisteri – ja tietosuojaseloste ja evästeiden käyttö

Cloudboots tuotteita myyvänä yrityksenä toimii EV Lataus Oy (y-tunnus 3100964-9).

Tämä on EV Lataus Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste joka on laadittu 5.12.2019

Rekisterinpitäjä:

EV Lataus Oy

Lauhakuja 14

33870 Tampere

ville@evlataus.fi

Rekisteristä vastaava henkilö:

Ville Mäkelä
ville@evlataus.fi

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista ja markkinointia varten. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EV Lataus Oy:n ja ostajan välille syntyvä sopimus (ostotapahtuma) ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tuotteita, jos et anna henkilötietojasi. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista, laskutustiedot ja muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:

asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot)

rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet.

suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– EV Lataus Oy ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä (Paytrail), joka vastaanottaa sinulta maksun

– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

– IT-yritys (Ajaton Idea Oy), joka ylläpitää verkkosivujamme sekä heidän tarjoamat kolmannen osapuolen sovellukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Verkkokauppaa ylläpitää Ajaton Idea Oy, joka tarjoaa EV Lataus Oy:lle verkossa toimivan sähköisen kaupankäyntialustan, minkä avulla EV Lataus Oy voi myydä tuotteitaan. Tiedot säilytetään palomuurisuojatuilla palvelimilla.

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

Säilytämme henkilötietojasi:

– verkkokaupassa viiden vuoden ajan

– sähköpostiarkistossa seitsemän vuoden ajan

– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä (cookies), jotta voimme viestiä paremmin ja kohdentaa sekä kehittää palvelujamme.

Eväste on verkkosivustolla kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Evästeen avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun hän seuraavan kerran vierailee sivustolla. Eväste voi myös toimia tunnisteena, kun kävijä vierailee toisen toimijan sivustolla. Tällöin hänelle voidaan toisen toimijan sivulla näyttää mainosta, joka kytkeytyy evästeen tallentaneeseen sivustoon. Kävijän tunnistus sisältää tietoja käytetystä päätelaitteesta, tehdyistä valinnoista ja selailluista sivuista.

Evästeiden antaman tiedon perusteella voimme tarjota käyttäjälle kohdennettua sisältöä sekä helpottaa sivujen käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta tai tiedostoja.

Selaimen asetukset voivat estää evästeiden käytön. Muuttamalla asetuksia evästeet saa käyttöön tai pois käytöstä. Jos estät evästeiden käytön, niin otathan huomioon, että se saattaa vaikuttaa verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

Käytämme myös Facebook- pikseliä, johon liittyen saat tietoja osoitteesta https://www.facebook.com/policy.php. Asiakkaat, jotka eivät halua Facebookin seuraavan heitä, voivat kieltäytyä seurannasta Facebookin kautta. Facebookin ohje- ja tukikeskuksesta asiakkaat saavat lisätietoja Facebookin evästeistä ja muista tallennustekniikoista sekä seurantaa koskevasta kieltäytymisestä.

Vieritä ylös